Bitumen-zaptivni premaz LO-Bitumen 1K PS 30l/kanta 18kanti/pal, KNT
Šifra: Z50126904LO
Jednokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) na bazi bitumenske emulzije. Za izradu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primeren za upotrebu na vodoravnim i uspravne površinama, bez otapala i ne šteti okolini. LO bitumenska izoalcija 1K PS može se koristiti i kao međuizolacija (ispod estriha) podnih površina, balkona i terasa, kao i za lepljenje polistirola i stiropor ploča na bitumenskim i mineralnim podlogama. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Postojanost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju koji je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumen 1K PS ispitan je za izolaciju u skladu sa delom 4 i 5 aktuelnog DIN 18195. Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0 l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0 mm, suva debljina sloja 3,1-3,4 mm, lepljenje stiropor ploča: cca. 2 l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga): ne ispod +5 °C i ne preko +30 °C. – vrieme sušenja: 3 do više dana u zavisnosti od vlažnosti, temeperaturi, debljini sloja i podlozi. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži do 6 meseci.