Bitumen-zaptivni premaz LO-Bitumen 2K PS 30l/kanta 18kanti/pal, KNT
Šifra: Z50127271LO
Bitumenska izolacija LORENCIC LO-Bitumen 2K PS Dvokomponentna bitumenska hidroizolacija (KMB) za izradu trajne i fleksibilne izolacije građevina na području zemlje. Proizvod je primeren za upotrebu na vodoravnim i vertikalnim površinama, lepi izolacione ploče na betonu, zidovima i stvrdnutim debelim slojevima, bez otapala i ne šteti okolini. LO bitumenska izoalcija 2K PS sastoji se od bitumenske emulzije i reakcijskog praha čija hemijska reakcija nakon mešanja uzrokuje bržu otpornost na kišu i sami proces sušenja. Nakon sušenja dobije se čvrsti, ali fleksibilni i vodootporni temeljni sloj. Pastoznost i čvrstoća materijala omogućuje nanošenje u debelom sloju odjednom. Sloj je fleksibilan i otporan na sve agresivne i postojeće materijale u prirodnim podovima. LO bitumenska izloacija 2K PS ispitana je za izolaciju u skladu sa dela 4, 5 i 6 aktualnog DIN 18195 te prema važećim "načelima za izdavanje građevinskih ispitivanja za...bitumenske izolacije" Tehnički podaci: - potrošnja: DIN 18195-4, -5 cca. 4,5-5,0l po m², mokra debljina sloja 4,5-5,0mm, suva debljina sloja 3,2-3,6mm, DIN 18195-6: cca. 6,0-6,5l po m², mokra debljina sloja 6,0-6,5mm, suva debljina sloja 4,3-4,6mm, lepljenje stiropor ploča: cca. 2l/m². - temperatura pri obradi (okolina i podloga) ne ispod +5°C i ne preko +35°C. - vrijeme obrade pri 20°C cca. 1,5 sati. - otpornost na temperature: 100°C prema AIB i DIN 52 123. - vreme sušenja: 2 do više dana u zavisnosti od vlažnosti vazduha, temperaturi, debljini sloja i podloge. - skladištenje: zaštititi od smrzavanja, u originalnoj ambalaži može se skladištiti najmanje 6 meseci.